NGHỀ NGHIỆP

Mô tả công việc

- Lập test case, test plan, test documentation.
- Test giao diện và chức năng các dự án website, mobile app.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm hoàn thành đúng design và yêu cầu dự án.

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm test website, web app, manual test trên 1 năm.
- Nắm vững quy trình lập test case, test plan, report.
- Thẩm mỹ tốt. Cần thận, tỉ mỹ.
- Có kỹ năng trình bày, diễn giải tốt.
- Có kỹ năng viết báo cáo tốt.

Kỹ năng ngôn ngữ

- Giao tiếp tốt tiếng Anh là lợi thế.

Những kỹ năng cơ bản

- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Thái độ lạc quan

Mô tả công việc

- Thiết kế giao diện Web / banner.
- Chuyển các file thiết kế (PSD, AI …) thành trang tĩnh HTML ( + Css Optimization, Javascript).
- HTML cross browser, HTML for mobile & AMP.
- Đảm bảo sản phẩm dễ dùng và đạt được mục đích, yêu cầu của thiết kế.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp CNTT, Thiết kế hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Có kiến thức về HTML 5.
- Có kiến thức về website UI / UX.
- Có kiến thức về các Framework / Library phổ biến: Bootstrap, Jquery …
- Vòng đời phát triển phần mềm tốt

Kỹ năng ngôn ngữ

- Giao tiếp tốt tiếng Anh là lợi thế.

Những kỹ năng cơ bản

- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề tốt
- Thái độ lạc quan

Trở thành khách hàng
ADVN ngay hôm nay đỂ kinh
doanh hiệu quả

THÔNG TIN LIÊN HỆ

51 Hồ Hảo Hớn,
   Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

0931 824 182

sales@advn.vn

8:00 - 17:30


Captcha